Na obostrano zadovoljstvo i sa dugogodišnjim uspehom, Alura med je ekskluzivni zastupnik i distributer sledećih proizvođača:

ROCHE
www.roche.com
MULTIPLATE, impedantna agregometrija, ispitivanje funkcije trombocita
CoaguChek® Pro II – point of care PT i aPTT testiranje

Haemonetics
www.clot.pro
Viskoelastična tromboelastografija, diferencijalna dijagnostika akutnog krvarenja, tzv. “bleeding management”

Terraplasma Medical GmbH
www.terraplasma-medical.com
Inovativno rešenje za tretman rana hladnom plazmom

LSI Medience Corporation/PHC Europe
www.pathfast.eu
PATHFAST analizator za brzo dijagnostikovanje septičnog stanja (Presepsin®), određivanje kardijačnih markera (hsTroponin I, Mioglobin, CK-MB, NTproBNP), D-Dimer, hsCRP, βHCG

Antitoxin GmbH
www.antitoxin-gmbh.de
Reagensi i “bed-side” kartice za određivanje krvnih grupa

DRG Diagnostics GmbH
www.drg-diagnostics.de
DRG:HYBRID.XL analizator za merenje Hepcidina i drugih parametara

Gelita Medical GmbH
www.gelitamedical.com
Resorptivne hemostatske mrežice i sunđeri (lokalni hemostatici) za brzo zaustavljanje krvarenja

GRIFOLS, Španija
www.grifols.com
Gel kartice i automatski sistemi za određivanje krvnih grupa

ViroGates, Danska
www.virogates.com
suPARnostic test - omogućava brzu stratifikaciju rizika i pouzdanu prognostičku procenu pacijenata na urgentnom prijemu i tokom kliničkog lečenja

Medical Electronic Systems
www.mes-global.com
Svetski lider u automatizaciji analize spermograma

Renal Sense
www.renalsense.com
Clarity RMSTM – sistem za kontinuirano automatsko praćenje diureze i ranu detekciju akune bubrežne insuficijencije

Kontakt podaci:
Alura med, Resavska 78b, 11000 Beograd
Tel: +381 11 3613 581, fax: +381 11 2688 695
E-mail: office@aluramed.com