Privredno društvo Alura med d.o.o je osnovano 31.01.2007. godine kao rezultat dugogodišnjeg iskustva i rada u oblasti medicinskog snabdevanja službi transfuzije, biohemije, hirurgije, kardiologije.

Privredno društvo Alura med ima respektabilno iskustvo zahvaljujući zaposlenima koji su svoja iskustva, znanja i praksu sticali i u drugim kompanijama koje se bave medicinskim snabdevanjem zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji.

Proces rada, stručnu podršku i kontrolu kvaliteta proizvoda obezbeđuju obučeni diplomirani farmaceuti čiji su napori usmereni ka kvalitetnom i pravovremenom odgovoru na zahteve i potrebe kupaca. Naš kvalitet su iskustvo, rad, znanje i mladost. Zahvaljujući profesionalnom pristupu i posvećenošću u ispunjavanju očekivanja svih klijenata i saradnika, privredno društvo Alura med postalo je prepoznatljiv partner u oblastima "in vitro" dijagnostike ("point of care" dijagnostike) i specifičnih medicinskih materijala, za potrebe rada službi transfuzije, anesteziologije i intenzivne nege, hirurgije i kardiologije.

U procese rada implementirali smo sistem menadžmenta kvalitetom , odgovornost prema životnoj sredini što je rezultiralo usklađenost sa standardima ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.

Ponosni smo na svoj dosadašnji rad, organizaciju i tim koji nas predstavlja, a to nam garantuje i dobru budućnost.

Kontakt podaci:
Alura med, Resavska 78b, 11000 Beograd
Tel: +381 11 3613 581, fax: +381 11 2688 695
E-mail: office@aluramed.com