Adresa: Alura med, Resavska 78b, 11000 Belgrade

Phone: +381 11 3613 581, Fax: +381 11 2688 695

E-mail: office@aluramed.com

Contact infromation:
Alura med, Resavska 78b, 11000 Belgrade
Phone: +381 11 3613 581, fax: +381 11 2688 695
E-mail: office@aluramed.com